FIT CLUB ATLAS OPĚT V PROVOZU  OD 17. 5. 2021

KLIENTI, KTEŘÍ MAJÍ U NÁS ZAKOUPENÉ PERNAMENTKY JE BUDOU MÍT AUTOMATICKY PRODLOUŽENÉ

Pravidla pro provoz vnitřních sportovišť

Dle mimořádného opatření, platného ode dne 26.6.2021 se zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16 (viz níže). Provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit.

Provozovatel musí dále dodržovat následující pravidla:

 • v případě skupinových lekcí se nařizuje dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 2 metry
 • nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu.

Bod I/16 – podmínky pro vstup na sportoviště, do bazénu, sauny nebo wellness

Pro vstup do fitness centra, bazénu, sauny nebo wellness jsou stanoveny následující podmínky:

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o dokončeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi České republiky nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení) že od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky, nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 nebo RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

 

Více informací naleznete pod tímto odkazem

Aktuální podmínky pro provoz vnitřních sportovišť, bazénů a saun od 26.6.2021

Posilovna Frýdek-Místek Fit Club Atlas
Pohled na fitko v Místku

Posilovna Frýdek-Místek Fit Club Atlas

Posilovna Frýdek-Místek Fit Club Atlas byla založena na podzim léta páně roku 1992 ve Frýdku v prostorách 1 základní školy, kde jsme doposud. Byli jsme jedni z prvních v tomto městě a fungujeme až do dnes. V samotných začátcích jsme byli parta nadšenců, která se snažila zpřístupnit posilování široké veřejnosti. Začínali jsme se stroji od firmy Sportmar, ale některé stroje jsme si vyrobili sami. Postupem času se vybavení posilovny rozšiřovalo a k dnešnímu dni máme k dispozici celkem 68 posilovacích strojů ve dvou posilovnách. Druhou posilovnu, která je v Místku jsme otevřeli na jaře roku 2016.

PROVOZNÍ DOBA O SVÁTCÍCH

Posilovna Místek

8:00 – 20:00

Posilovna Frýdek

9:00 – 15:00

OTEVÍRACÍ DOBA

Posilovna Místek

Pondělí – Pátek 7:00 – 21:00
Sobota 08:00 – 20:00
Neděle 08:00 – 20:00

Posilovna Frýdek

Pondělí – Pátek 9:00 – 21:00
Sobota ZAVŘENO
Neděle 9:00 – 15:00

Naše vize do budoucna

Rádi bychom i nadále zachovali trend nákupu nových strojů do Místecké posilovny a obnovy starých strojů ve Frýdecké posilovně za nové stroje. Posilovací stroje odebíráme od českého výrobce, který vystupuje pod značkou LAX. Naši prioritou je rovněž dále rozšiřovat aerobní zónu o další stroje, které odebíráme od značky Insportline. Naše posilovna Frýdek-Místek Fit Club Atlas si chce zachovat růstový potenciál a průběžně modernizovat.

0
Vlastníme celkem strojů
0
Posilovacích strojů
0
Aerobních strojů
0
Jednoruček
Posilovna Místek

Jak bylo již zmíněno byla posilovna Frýdek-Místek Fit Club Atlas (pobočka v Místku) založena na jaře roku 2016, kdy jsme na ploše 255m2 položili základní pilíře této posilovny a to ve dvou místnostech. Do hlavní větší místnosti jsme umístili především posilovací stroje na vrchní část těla, včetně aerobní zóny a do druhé menší posilovací místnosti jsme umístili stroje na spodní část těla. Posilovna je celá nově vybavena stroji značky LAX a Insportline. Nenajdete zde tedy žádné starší stroje, jako tomu je ve Frýdecké posilovně Atlas.

Fitko Frýdek-Místek Fit Club Atlas inovovalo

K těmto dvou místnostem jsme v prosinci roku 2016 přidali další místnost o rozloze cca 75m2 a vybavili jsme ji stroji se zaměřením na nohy. Původní malá místnost na nohy byla předělána na místnost se zaměřením na břicho a cviky s vlastní váhou. Do místnosti jsme dále umístili boxovací pytel.

Další místnost přibyla v létě roku 2017. Posilovna se tak rozšířila o 90m2. Do tohoto prostoru postupně přesouváme veškeré stroje zaměřené na aerobní cvičení. V této místnosti máme v plánu zprovoznit rovněž solárium. Nyní posilovna v Místku pokrývá prostor 420m2 a disponuje celkem třemi velkými prostory a jednou menší místnosti.

Fotogalerie Posilovna Místek
Posilovna Frýdek

Celková cvičební plocha posilovny Frýdek je 210m2 a je tedy oproti Místecké posilovně poloviční. Posilovna ve Frýdku je z velké části vybavena starší technikou, která je postupem času nahrazována nově pořízenými stroji. Rádi bychom do pěti let obměnili veškeré staré stroje za nové. Celá posilovna je situována do jednoho velkého prostoru.

V přední části posilovny, tedy u baru je aerobní zóna, v prostřední části jsou posilovací stroje a v zadní část činkárna. Posilovna působí oproti místecké posilovně retro dojmem. Jedná se o klasickou bouchárnu :). Pro ty, kteří nemají rádi uhlazenost a dávají přednost surovosti bude tato posilovna ideálním řešením.

Fotogalerie Posilovna Frýdek

Posilovna Frýdek-Místek

V obou dvou našich posilovnách nabízíme doplňky výživy různých světových výrobců, kdy hlavním dodavatelem těchto produktů je společnost Fitness Top z Kroměříže. Jsme schopni zajistit objednávku z tohoto e-shopu s tím, že nebudete muset platit poštovné a objednané produkty si odeberete přímo na našem baru buďto v Místecké, nebo Frýdecké posilovně a to dle domluvy. V našich posilovnách prodáváme sortiment především těchto značek:

 • Myprotein, Scitec Nutrition, BSN, Czech Virus, Weider, BioTech, Muscletech, Nutrend a další…

Posilovna Frýdek-Místek prodává i další značky zde neuvedené.

Na baru vás rádi obsloužíme a nabídneme vám iontové, nealko, sacharidové, proteinové, vitamínové a další nápoje, čaj, kafe, proteinové tyčinky, doplňky výživy, před-po tréninkové nápoje a jiné produkty. 

Fitko Frýdek-Místek bude intenzivně pracovat na doplňování zajímavého obsahu do těchto webových stránek. Každý měsíc se vám budeme snažit vytvářet zajímavý a poutavý obsah ze světa posilování. Více v naších článcích a aktualitách.

Čeho jsme dosáhli

Spolupracujeme se společností Weiron Dynamics, s.r.o., jejichž stěžejní činností je tvorba webových stránek. Hlavní výhodou je, že naše nové webové stránky disponují responzivním designem, což vám umožní snadné prohlížení těchto stránek na mobilních zařízeních. Další službou, kterou nám společnost Weiron Dynamics, s.r.o. poskytuje je SEO, tedy optimalizace pro vyhledávače. Díky této optimalizaci jsme nyní na vybraná klíčová sousloví, jako je „posilovna Frýdek-Místek“, na předních pozicích ve vyhledávači Google. Začínáme se soustředit i na další vybraná klíčová sousloví, která nám zajistí vyšší návštěvnost, nejen webových stránek, ale také naších posiloven.

Bezplatná WiFi v našich posilovnách

Zavedli jsme do obou našich posiloven bezplatnou WiFi. Připojeni jsme optickým kabelem, což vám našim zákazníkům zajistí rychlý internet a těm, kteří preferuji poslouchání vlastní hudby přes internet tak vycházíme vstříc.

Posilovna Frýdek-Místek zde nechce heslo k WiFi uvádět. Heslo k bezplatné WiFi síti vám poskytne obsluha na vyžádáni za barem. Zařízení, která pokrývají naše posilovny WiFi signálem jsou dostatečně silná, aby pokryla veškerou oblast posilovny. Nemusíte se tak obávat toho, že by vám na samém konci posilovny WiFi signál vypadával.

Máte dotaz? Napište nám

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Váš telefon (vyžadováno)

  Váš dotaz

  Články a aktuality

  Co je BCAA

  Co je BCAA BCAA je anglická zkratka výrazu „branched chain amino acids“ znamená “aminokyseliny s rozvětveným řetězcem” a většina sportovců je užívá za účelem, aby při namáhavém cvičení nedocházelo ke spalování svalů a zároveň na regeneraci svalů po cvičení. Aminokyseliny jsou tedy schopny udržet vaší stávající svalovou hmotu i přes to, že zrovna nemáte k…

  Pomozte nám se zlepšit. Váš názor nás zajímá.

  Pomozte nám se zlepšit. Váš názor nás zajímá. Chceme se změnit v lepší posilovnu ve vztahu k vám naším zákazníkům a proto jsme vymysleli dotazník na téma „Co vás trápí u nás v posilovně“. Pomozte nám svým názorem najít hendikepy a nedostatky, které v naších posilovnách vnímáte. Na základě vašich názorů se zamyslíme a budeme…

  Nový web posilovny Atlas

  Nový web posilovny Atlas Proč nový web? Důvodů je hned několik. Doba jde pořád kupředu a většina populace začala aktivně používat na prohlížení webových stránek svůj chytrý telefon, nebo tablet a staré webové stránky nedisponovaly responzivním designem (designem, který se automaticky přizpůsobuje mobilnímu zařízení tak, aby uživatel nemusel nic zvětšovat a vystačil si při prohlížení…

  Posilovna Atlas Místek
  Posilovna Atlas Frýdek